TRANSELF TYPE B 85W-140

Transmission fluid recommended for highly loaded hypoid gears and for all types of gears when the MIL-L-2105D specification or API GL-5 is required.
Designed for the lubrication of gear boxes, axles, transfer boxes.

Product description

Olje za menjalnike, priporočeno za visokoobremenjena hipoidna ozobja in za vse vrste prenosnikov s priporočeno specifikacijo MIL-L-2105D ali API GL-5.
Namenjeno je mazanju menjalnikov, osi in razdelilnih gonil.